Ykp Pyc En De Ro

Vă invităm să vizitaţi Muzeul de istorie şi cultură a evreilor Bucovinei din Cernăuţi.

Muzeul este consacrat unui fenomen miraculos şi încă necercetat până la capăt –
 viaţa evreilor bucovineni de la sfârşitul sec. XVIII şi până în anii 40 ai sec. XX.
 Aici, în Bucovina, nu perioada sedentarismului a lipsit.
 Aici evreii au luptat pentru egalitate reală în drepturi cu reprezentanţii celorlalte etnii.
 Aici a existat o atmosferă de îngăduinţă, toleranţă, ajutor reciproc şi colaborare
 între oamenii de diferite naţionalităţi şi convingeri religioase, rar întâlnită nu numai în perioada respectivă.
Aici a înflorit cultura evreiască, ea a influenţat culturile altor popoare şi totodată a fost influenţată de ele.

 Aici a pulsat o viaţă religioasă intensă şi luminoasă, dar şi o viaţă laică la fel de dinamică şi interesantă.

Apoi toate acestea au dispărut.

Intraţi. Priviţi imaginile de epocă. Chipurile oamenilor care cândva au trăit aici acum nu mai există.
 Aşa cum nu există nici casele în care au trăit ei şi nici sinagogile în care se rugau la Dumnezeu.
 Nu mai are cine vorbi limba lor.

 Amintiţi-vă de ei. Auziţi-i. Cugetaţi.


This website was built with the financial support from the Rothschild Foundation with the aim is to make the museum accessible to all, who are interested in the rich cultural heritage and the unusual past of Bukovinian Jewry, but are unable to visit us in person because of the geographic distance or other reasons.
The website is also meant as a bridge to those Jews, who are now living around the world, but are aware of their Bukovinian roots and want to know more about their heritage. We hope that the information presented here will be interesting for you and then one day we shall be able to welcome you at our museum.
Furthermore, we want the site to be a platform for the promotion of contact and cooperation between researchers and research centres that are concerned with the past and present of the Jewish community of Bukovina; between museums and educational institutions in Ukraine as well as in other countries, between different Jewish and non-Jewish organisations in the city and region Chernivtsi, Ukraine and the whole world.
We shall be very grateful for your advice and suggestions concerning the enrichment of our website with historical information.

We wish you a pleasant time on our website.

The staff of the museum.


News of the museum's life
Din istoria creării muzeului

În sec. XX s-au făcut mai multe încercări de a crea un muzeu de istorie a evreilor bucovineni. Prima încercare de acest fel a avut loc la finele anilor ’20, când Bucovina se afla sub administraţia României regale. După război, afară de un document de arhivă despre comunitatea din Cernăuţi, nu au fost descoperite alte urme ale muzeului.
    A doua încercare a făcut-o la sfârşitul anilor ’90 Societatea evreiască „Steinbarg”. A fost amenajată o expoziţie de obiecte adunate, dar din lipsă de finanţare şi cercetători muzeul nu s-a dezvoltat.
Cu toate că în anii ’90 o parte considerabilă a evreilor bucovineni au emigrat, ideea creării muzeului a rămas în actualitate. Din iniţiativa Fondului de cultură evreiască din Cernăuţi (preşedinte Joseph Zissels) lucrul asupra muzeului a fost reluat. Şi în 2008, când la Cernăuţi au fost marcate două jubilee – 600 de ani de la prima atestare documentară a oraşului şi 100 de ani de la Conferinţa istorică de limbă idiş – a avut loc deschiderea solemnă a muzeului.
Concepţia ştiinţifică aparţine etnografului Natalia Shevchenko – primul director al muzeului, iar transpunerea artistică a fost realizată de pictorul Roman Batig din Lviv.

Scopul şi sarcinile muzeului

Scopul muzeului este de a informa despre viaţa, istoria şi cultura evreilor bucovineni, a difuza aceste informaţii în masele largi ale societăţii.
 Sarcinile constau în conservarea istoriei poporului, oglindirea etapelor ei principale până în anul 1941, redarea atmosferei şi spiritului unei epoci care a dispărut. Actualitatea muzeului

În crearea muzeului sunt interesaţi nu numai evreii. Muzeul este important atât pentru evreii bucovineni care locuiesc aici, cât şi pentru cei care au emigrat, inclusiv din generaţiile a doua şi a treia ale evreilor originari din Bucovina. Ei adună în mod activ materiale despre istoria lor şi sunt interesaţi ca ea să fie prezentată la un nivel corespunzător.
    Muzeul este la fel de important şi pentru cetăţenii de diferite naţionalităţi ai Ucrainei de azi – care iubesc şi doresc să cunoască istoria ţinutului de baştină, se interesează de fenomenul neordinar al poporului evreu, care după două milenii de pribegie a reuşit să-şi făurească un stat naţional propriu. Totodată, în Ucraina există manifestări de antisemitism şi xenofobie cu elemente de dispreţ şi prejudecată faţă de evrei. Chiar mai mult, s-a ridicat o generaţie tânără care nici nu a auzit de caracterul multinaţional al Bucovinei, ce a existat de-a lungul sec. XIX şi până la mijlocul sec. XX, de aceea funcţia de culturalizare este la fel de importantă.
    Muzeul este necesar şi oaspeţilor ţinutului nostru, care se interesează de istoria Bucovinei în toată diversitatea ei. Având în vedere faptul că Bucovina are o mare diasporă evreiască, muzeul contează pe ajutorul multilateral al evreilor din străinătate, cercetătorilor şi urmaşilor bucovinenilor de odinioară.            Avem deja multe mărturii despre aceea că ideea creării muzeului a găsit ecou în inimile şi sufletele bucovinenilor din diferite ţări. Istoria evreilor bucovineni şi interesul pe care îl manifestă societatea faţă de ea ne permit să sperăm la succesul acestui proiect. Numai în felul acesta pot fi menţinute legătura şi succesiunea generaţiilor, a căror ruptură tragică dezbină societatea. 


Concepţia

Muzeul de istorie şi cultură a evreilor Bucovinei a fost conceput nu ca un proiect muzeal ordinar despre poporul evreu în ansamblu. El este consacrat fenomenului existenţei în trecut pe teritoriul Europei de Sud-Est a unei subetnii locale deosebite – evreii bucovineni. Şi scopul nostru constă nu atât în a oglindi viaţa populaţiei evreieşti din Bucovina în toate manifestările ei, cât, în primul rând, în a reda specificul vieţii evreilor din ţinut pe fondul proceselor complexe ale dezvoltării interne a comunităţii evreieşti locale din ultimul sfert al sec. XVIII şi în prima jumătate a sec. XX. 
Scurtă descriere a istoriei comunităţii naţionale evreieşti din Bucovina în perioada 1774-2008

Istoria evreilor bucovineni cuprinde o perioadă de aproape 500 de ani. În acest interval comunitatea a trăit în componenţa celor mai mari imperii mondiale – turc şi austro-ungar, precum şi în componenţa României regale şi a URSS. Toate acestea au lăsat amprente în cultura şi traiul iudeilor, care au fost influenţaţi de culturile popoarelor în mijlocul cărora au trăit. More details about the history
of the Bukovinian Jews ...>>


Excursion around the museum (narrated by Joseph Zissels and Nataliya Shevchenko)
Video by Tolercamp„Cernăuţiul evreiesc. Imagine de neuitat”.
©2010-2011 – Galina Haraz. Concepţia site-ului; design, selecţia materialelor.