Ykp Pyc Eng De RoExpoziţia muzeului este desfăşurată pe 12 planşe de la dreapta spre stânga. 

Partea superioară a fiecărei planşe este ornamentată cu un semn al Zodiacului din picturile sinagogii cernăuţene „Beit Tfilah Benjamin”. Fiecărui semn îi corespunde o lună a anului mozaic. Aceste desene simbolizează totodată şi ciclul vieţii tradiţionale evreieşti, şi schimbarea dramatică a epocilor istorice.
Ornamentul planşei aminteşte un thales – haina ritualică a evreului credincios, care se îmbracă în timpul serviciului religios.

Prima planşă conţine materiale despre aşezarea evreilor pe teritoriul Bucovinei, decrete şi circulare ale guvernului austriac referitoare la ordinea şi condiţiile de trai ale evreilor, fotografii de familie şi cărţi poştale vechi cu imagini ale oraşelor bucovinene.
Pe planşele a doua, a treia şi a patra este reprezentată viaţa religioasă, se povesteşte despre cunoscuţii preoţi hasizi Baal Shem Tova, rabbi Isroiel Friedman din Sadagura şi Mendel Hager din Vijniţa.
Planşa a cincea cuprinde mostre de creaţie artistică religioasă. Aici sunt demonstrate picturi originale ale sinagogilor, pietre funerare.Planşa a şasea este consacrată vieţii comunităţii evreieşti din Cernăuţi. Aici sunt reprezentaţi activişti publici, mari filantropi şi donatori, care au creat fonduri de caritate pentru ajutorarea membrilor nevoiaşi ai comunităţii.
Mişcării de autoidentificare a evreilor, rezistenţei lor împotriva asimilării germane le sunt consacrate planşele a şaptea şi a opta, unde aflăm despre pregătirea şi desfăşurarea Conferinţei istorice de limbă idiş din 1908 de la Cernăuţi.
La mijlocul sec. XIX în Bucovina a apărut fenomenul literaturii evreieşti de limbă germană. Planşa a noua ne prezintă o serie de scriitori remarcabili – exponenţi ai curentelor literare evreieşti tradiţionale, precum şi europene contemporane.
Lupta partidelor şi curentelor politice din societatea evreiască este oglindită în documentele şi materialele planşei a zecea a expoziţiei.
Planşele a unsprezecea şi a douăsprezecea, care încheie perioada istorică pusă la baza expoziţiei muzeului, sunt consacrate includerii Bucovinei în componenţa URSS şi evenimentelor tragice de la începutul ultimului război mondial.


Pentru a o cunoaşte mai detaliat faceţi clic pe imaginea cu numărul planşei.

Planşa 1
Planşa 2
Planşa 3
Planşa 4
Planşa 5
Planşa 6

Planşa 7
Planşa 8
Planşa 9
Planşa 10
Planşa 11
Planşa 12„Cernăuţiul evreiesc. Imagine de neuitat”.
©2010-2011 – Galina Haraz. Concepţia site-ului; design, selecţia materialelor.