Ykp Pyc Eng DeНАТИСНІТЬ ТУТ, ЩОБ ДОПОМОГТИ МУЗЕЮ


Життю євреїв Буковини присвячена значна кількість книг і статей, що виходили в різний час і на різних мовах. Багато видань є в колекції музею, частина доступна в інтернет-варіанті.

“Які ж гарні шатра твої, Якове…”. Настінні розписи синагог Буковини. Каталог виставки / упор. М. Кушнір, Є.Котляр, А. Ямчук. – Чернівці-Київ: Чернівецький музей історії та культури євреїв Буковини, ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. – 172 с., 133 іл.

У каталозі представлені матеріали фотовиставки, присвяченої настінним розписам синагог історичної області Буковини. Вони включають зразки з восьми об’єктів, розташованих у північній (українській) та південній (румунській) частинах краю, а також тематичні статті, історичні довідки, сучасні світлини з описами та коментарями представлених на них сюжетів, графічні схеми та фотореконструкції, які допомагають сформувати цілісне уявлення про східноєвропейську єврейську традицію синагогального стінопису та її регіональні особливості. Аналіз іконографії, семантики та авторської інтерпретації сюжетів дозволяє осмислити глибокий духовний зміст і значущість втраченого внаслідок Голокосту та політики авторитарних режимів повоєнного часу культурного надбання східноєвропейського єврейства..

(Фото та ілюстрації).


Одним з найбільш фундаментальних досліджень з історії буковинського єврейства вважається двотомний збірник статей і спогадів під редакцією Хуго Гольда (Hugo Gold "Geschichte der Juden in der Bukowina"), що вийшов в 1958-1962 рр. в Тель-Авіві (Ізраїль) німецькою мовою.
У збірнику докладно розглянуто історію єврейської громади Буковини, різні аспекти громадського, релігійного та культурного єврейського життя. Статтi супроводжуються великою кількістю історичних фотографій та ілюстрованi творами буковинських єврейських художників.

(Фото та ілюстрації).

Майже всі статті збірника перекладені на англійську мову і доступні в інтернеті на сайті проекту єврейської генеалогії JewishGen.


Важливим джерелом для досліджень життя єврейського населення Буковини в австро-угорський період є збірник документів і матеріалів "Єврейське населення та розвиток єврейського національного руху на Буковині в останній чверті XVIII - на початку ХХ ст." Укладачі - чернівецькі історики А. Добржанський, М. Кушнір, М. Нікірса. Збірник виданий в Чернівцях у 2007 р. українською мовою.

Цей збірник є першим систематизованим зібранням документів і матеріалів з історії євреїв Буковини у період входження її до складу імперії Габсбургів (1774-1918 рр.). У ньому представлені документи з фондів Державного архіву Чернівецької області, Загального фонду управління Державного архіву Австрійської республіки, а також численні публікації тодішньої буковинської преси.

Рецензiя д-ра М.Вiнклера (нiм.).


Книга ізраїльського мистецтвознавця Бориса Хаймовича "Дело рук наших для прославления" присвячена розписам синагоги "Бейт Тфіла Біньямін" в Чернівцях і знайомить читача з образотворчою мовю невідомого єврейського майстра - автора унікальних розписів. Книга видана в Києві в 2007 р. російською та англійською мовами.

Розписи синагоги "Бейт Тфіла Біньямін" - один з рідкісних творів мистецтва середини ХХ ст., наповнених справжнім релігійним почуттям. Тут представлена найбільша мистецька програма серед всіх виявлених у наш час у синагогах Східної Європи. Незважаючи на безліч авторських новацій, цей розпис генетично пов'язаний зі старою середньовічною образотворчою традицією, являючи собою феномен чистого релігійного духу, втіленого у пластичних формах.

(Фото та ілюстрації).


Окреме число львівського незалежного культурологічного журналу "Ї" (№ 56 за 2009 рік) повністю присвячене історичному і культурному феномену Чернівців.
Автори випуску - відомі українські історики, письменники, культурологи. Майже кожна стаття так чи інакше торкається теми єврейської присутності в мультикультурному і мультинаціональному середовищу Чернівців та Буковини, а декілька статей випуску безпосередньо пов'язані з тематикою нашого музею.
Видання українською мовою.


Голокост на периферії. Єврейська політика та знищення євреїв у Румунії і Трансністрії у 1940-1944 рр.
/ Збірник статей. Упор. Вольфґанґ Бенц, Бріґітте Мігок. - Берлін, 2009. - 263 с.

Після Другої світової війни румунська історіографія у своїй переважній більшості стверджувала, що Румунія, мовляв, була окупована німцями. Відтак усі звірства - справа рук націонал-соціалістів. Правдива ж історія складніша: не зачепивши румунських євреїв на території Регату, держава-союзник націонал-соціалістичної Німеччини нещадно вбивала і піддавала депортаціям євреїв новоприєднаних земель Буковини і Бессарабії.
Статті збірника про Голокост у Румунії опираються на матеріали міжнародної конференції, яка відбулася з ініціативи Центру дослідження антисемітизму при Технічному університеті Берліна в 2008 році. Їх автори - це авторитетні дослідники Голокосту з Румунії, Великобританії, США та Німеччини, які висвітлюють різноманітні аспекти злодіянь у Трансністрії, а також проливають світло на сучасну дискусію про румунську та німецьку відповідальність.

(Збiльшити обкладинку)


Підсумковий звіт Міжнародної комісії із вивчення Голокосту в Румунії. Уривки, пов'язані із Бессарабією та Буковиною.
Публікується на основі матеріалів книги "Підсумковий звіт".
Міжнародна комісія із вивчення Голокосту в Румунії; голова: Елі Візель (Elie Wiesel); ред . Тува Фрілінг (Tuvia Friling), Раду Янід (Radu Ioanid), Михаїл Е.Іонеску (Mihael E.Ionescu). - Яси: 2005, а також архівні матеріали Національного архіву Республіки Молдова.

Нагадаємо, що тривалий час Румунія відмовлялася визнавати себе причетною до Голокосту в період пронацистського режиму генерала Іона Антонеску. У 2003 році уряд країни вирішив прояснити ситуацію і скликав міжнародну комісію істориків на чолі із Нобелівським лауреатом Елі Візелем, яка в деталях вивчила даний період в історії країни та прийшла до невтішного для Румунії висновку.
Відповідно до звіту комісії 400 000 румунських та українських євреїв загинули в результаті державного терору в період із 1940 по 1944 роки.

(Збiльшити обкладинку)Маркус Вінклер, Єврейські ідентичності в комунiкативному просторі: преса, мова і театр в Чернівцях до 1923 року.
Бремен 2007, 322 с.

Ця робота є важливим доробком до єврейської історії та преси у європейському просторі між 80-ми роками 19-го та 20-ми роками 20-го століття.
Поруч з фундаментальним дослідженням чернівецької преси, її організаторів та умов розвитку за допомогою критичного дискурсного аналізу розглядаються також і національні та культурні процеси емансипації серед чернівецьких євреїв. Незважаючи на їхню позицію, яка формувалася під впливом німецькомовної культури, ще за часів Габзбурзької імперії серед євреїв Чернівців з'явилися політичні та культурні концепції, де важливу роль відігравали питання ідентичності.
Дискурс, який десятиліттями вівся у комунікативному просторі преси та зібрань, відображає надзвичайно багатогранну та гетерогенну єврейську громаду. Медіальне відображення єврейських ідентичностей після історичного повороту у 1918 і 1919 роках, коли під час політичних та культурних трансформаційних процесів відбулися зміни і у поглядах єврейства, аналізується на прикладі дебатів навколо мови і театру, які пришвидшили розвиток єврейського націєтворення.
Проект "Єврейські Чернівці. Незабутий образ".
© 2010 - Галина Хараз. Концепція сайту, дизайн, підбір матеріалів.